Overslaan en naar de inhoud gaan

Aandeelhoudersvergaderingen

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van mei om 15:00 uur, of, indien deze datum op een algemene feestdag valt, zal de vergadering op hetzelfde tijdstip plaatsvinden op de volgende werkdag, op de maatschappelijke zetel van Fagron.

De oproeping, de agenda, het volmachtformulier en de bijlagen voor elke aandeelhoudersvergadering zullen op deze website worden gepubliceerd.

Voor specifieke vragen betreffende de deelname aan een aandeelhoudersvergadering kunt u zich wenden tot Investors Relations (investors@fagron.com of +31 88 33 11 200).
 

14 mei 2018: Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Notule AVA en BAV 14 mei 2018

Presentielijst AVA mei 2018

Presentielijst BAV mei 2018

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Bestuurdersprofielen

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

Warrantenplan

Verslag van de Commissaris

Presentatie
 

​8 mei 2017: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen AVA 8 mei 2017

Presentielijst AVA 8 mei 2017

Notulen BAV 8 mei 2017

Presentielijst BAV 8 mei 2017

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

Presentatie
 

1 juli 2016: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

Warrantenplan

Verslag van de commissaris

 

9 mei 2016: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen

Presentielijst

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Presentatie
 

4 mei 2016: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

Verslag van commissaris

Bestuurdersprofielen
 

14 april 2016: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen

Oproeping en agenda

Achtergrondinformatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

Verslag van commissaris

Bestuurdersprofielen

 

11 mei 2015: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

11 mei 2015 Notulen AVA

11 mei 2015 Presentielijst AVA

11 mei 2015 Presentatie AVA

11 mei 2015 Achtergrondinformatie.pdf

11 mei 2015 Oproeping en agenda.pdf

Bestuurdersprofielen.pdf

 

12 december 2014: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

12 dec 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

12 dec 2014 Presentielijst BAVA.pdf

12 dec 2014 Achtergrondinformatie.pdf

12 dec 2014 Oproeping en agenda.pdf

 

13 juni 2014: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

13 jun 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

13 jun 2014 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

13 jun 2014 Oproeping en agenda.pdf

 

12 mei 2014: Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

12 mei 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

12 mei 2014 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

12 mei 2014 Presentatielijst.pdf

12 mei 2014 Presentatie.pdf

12 mei 2014 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

12 mei 2014 Oproeping en agenda.pdf

 

13 mei 2013: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

13 mei 2013 AVA notulen.pdf

13 mei 2013 Presentielijst AVA.pdf

13 mei 2013 Presentatie AVA.pdf

13 mei 2013 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

13 mei 2013 Oproeping en agenda.pdf

 

14 september 2012: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

14 sep 2012 Notulen.pdf

14 sep 2012 Presentielijst.pdf

14 sep 2012 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

14 sep 2012 Oproeping en agenda.pdf

 

5 juni 2012: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

05 jun 2012 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.pdf

05 jun 2012 Resoluties.pdf

05 jun 2012 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

05 jun 2012 Oproeping en agenda.pdf

 

14 mei 2012: Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

14 mei 2012 Resoluties Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Presentielijst Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Presentatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Presentielijst Algemene Vergadering van Aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Bijzonder verlag van de Raad van Bestuur.pdf

14 mei 2012 Stockoptieplan.pdf

14 mei 2012 Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders.pdf

14 mei 2012 Oproeping en agenda.pdf

 

9 mei 2011: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

09 mei 2011 Notulen.pdf

09 mei 2011 Presentielijst.pdf

09 mei 2011 Presentatie.pdf

09 mei 2011 Oproeping en agenda.pdf

 

10 mei 2010: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

10 mei 2010 Notulen 1.pdf

10 mei 2010 Notulen 2.pdf

10 mei 2010 Presentielijst.pdf

10 mei 2010 Presentatie.pdf

10 mei 2010 Oproeping en agenda.pdf

 

27 januari 2010: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

27 jan 2010 Notulen.pdf

27 jan 2010 Presentielijst.pdf

27 jan 2010 Stockoptie plan 2009 de dato 7 december 2009, ter goedkeuring voorgelegd aan de bijzondere algemene vergadering.pdf

27 jan 2010 Oproeping en agenda.pdf

 

22 december 2009: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

22 dec 2009 Notulen.pdf

22 dec 2009 Presentielijst.pdf

22 dec 2009 Oproeping en agenda.pdf

 

16 juni 2009: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

16 jun 2009 Resoluties.pdf

16 jun 2009 Oproeping en agenda.pdf

 

11 mei 2009: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

11 mei 2009 Notulen.pdf

11 mei 2009 Presentielijst.pdf

11 mei 2009 Bijzonder verslag Raad van Bestuur.pdf

11 mei 2009 Presentatie.pdf

11 mei 2009 Oproeping en agenda.pdf

 

9 juni 2008: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

09 jun 2008 Resoluties.pdf

09 jun 2008 Oproeping en agenda.pdf

 

13 mei 2008: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

13 mei 2008 Notulen.pdf

13 mei 2008 Presentielijst.pdf

13 mei 2008 Presentatie.pdf

13 mei 2008 Oproeping en agenda.pdf