Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

U verklaart zich akkoord tot het gebruik van deze website op uw eigen risico. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridische, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, kan Fagron niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Fagron, de leiding van de onderneming, haar medewerkers, noch enige derde partij die op deze website wordt vermeld, dragen dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Fagron sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Bepaalde verklaringen op deze website zijn “toekomstgerichte verklaringen”. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en verwachte resultaten van deze strategieën. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige interne ramingen en verwachtingen van Fagron, alsook op marktverwachtingen, en gelden op de datum waarop ze worden vermeld. De werkelijke resultaten van Fagron kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. Fagron verklaart zich hierbij niet gebonden om de evolutie van deze risico’s en onzekerheden te geven, noch om enige revisie met betrekking tot de toekomstgerichte verklaringen op deze website publiek te maken, en evenmin om correcties door te voeren om deze toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen weer te geven.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fagron gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Fagron, de leiding van de onderneming en haar medewerkers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden, noch over het feit of deze websites van derden al dan niet de toepasselijke wetten en regelgeving respecteren. Fagron, de leiding van de onderneming, haar medewerkers, dragen dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website van derden verstrekte informatie.

De bepalingen van deze “Legal disclaimer” kunnen worden gewijzigd, zonder enige voorafgaande melding.