Back to overview

Aandeelhouders Fagron keuren alle stempunten AVA en BAVA goed

News 2 min read

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 mei 2024 – 19:00u CET

Aandeelhouders Fagron keuren alle stempunten AVA en BAVA goed

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, hield vandaag haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Beide vergaderingen keurden alle voorgelegde besluiten goed.

Besluiten
De algemene jaarvergadering heeft onder andere Fagron’s jaarrekening en het dividendvoorstel van €0,30 per aandeel over het boekjaar 2023 en het remuneratiebeleid goedgekeurd. Tevens is de voorgestelde herbenoeming goedgekeurd. De buitengewone algemene vergadering stemde in met de verlenging van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van aandelen aan de Raad van Bestuur.

Vergadering en vergaderstukken
Alle vergaderdocumenten met betrekking tot beide vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Fagron. De notulen van de vergaderingen zullen daar ook beschikbaar komen.

Dividendkalender
De dividendkalender is als volgt:

  • Ex dividend datum: 21 mei 2024
  • Registratiedatum: 22 mei 2024
  • Betaaldatum: 23 mei 2024

Voor meer informatie
Investors@fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Bijlage