Back to overview

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergadering 2024

News 2 min read

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 april 2024 – 8:00u CET

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergadering 2024

De Raad van Bestuur van Fagron NV nodigt aandeelhouders uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron bij te wonen op maandag 13 mei 2024.

Agenda
Op de agenda staan onder andere de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van €0,30 over het boekjaar 2023 en de goedkeuring van het remuneratiebeleid. Het remuneratiebeleid voorziet in een verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders. Verder staat het voorstel tot herbenoeming van Robert ten Hoedt als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder op de agenda. De volledige agenda en verdere details zijn te vinden in de vergaderstukken.

Vergadering en vergaderstukken
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron zal worden gehouden op maandag 13 mei 2024 om 15.00u CET ter statutaire zetel van Fagron, Venecoweg 20a, 9810 te Nazareth (België) en via audio- en videoconferentie. Onmiddellijk aansluitend zal de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ten overstaan van notaris Stijn Raes.

De oproeping, inclusief de agenda, en andere documenten met betrekking tot beide algemene aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Fagron.

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Bijlage