Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Active Ownership Corporation S.à r.l.

News | 2 min read

Gereglementeerde informatieNazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 28oktober 2022–18:00uCET

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen
van Active Ownership Corporation S.à r.l.

Kennisgeving van Active Ownership Corporation S.à r.l.
• Op 27 oktober 2022 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap
van Active Ownership Corporation S.à r.l. op 21 oktober 2022 de kennisgevingsdrempel van
5% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
• De kennisgeving wordt gedaan door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
• Op 21 oktober 2022 bezit Active Ownership Corporation S.à r.l. in totaal 4.160.000
stemrechten.
• Op basis van de noemer van 72.992.654 (totaal aantal stemrechten) bezit Active Ownership
Corporation S.à r.l. op 21 oktober 2022 5,70% van het totaal aantal stemrechten.
• Active Ownership Corporation S.à r.l. wordt gecontroleerd door twee aandeelhouders, Active
Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd. Active Ownership Advisors
GmbH wordt gecontroleerd door Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. wordt
gecontroleerd door Active Ownership LP, dat wordt gecontroleerd door Active Ownership
Management Ltd, dat wordt gecontroleerd door Klaus Röhrig.
• Op 1 oktober 2019 is Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een overeenkomst aangegaan
betreffende de benoeming van Active Ownership Corporation S.à r.l. als AIFM (alternative
investment fund manager) voor Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Op grond van deze
overeenkomst en benoeming oefent Active Ownership Corporation S.à r.l de stemrechten uit
op de aandelen die worden gehouden door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.
• Active Ownership Corporation S.à r.l. is een alternative investment fund manager (beheerder
alternatieve beleggingsinstelling) dat naar eigen goeddunken de stemrechten kan uitoefenen
zonder specifieke instructies.
• De (engelstalige) kennisgeving van Active Ownership Corporation S.à r.l. kan worden
geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.
De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.