Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC

News | 2 min read

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 20 September 2022 – 19:00u CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC.

Kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC

  • Op 15 september 2022 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Templeton Investment Counsel, LLC op 13 september 2022 de laagste kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving wordt gedaan door een ‘persoon die alleen kennis geeft’.
  • Op 13 september 2022 bezit Templeton Investment Counsel, LLC in totaal 2.136.016 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 72.992.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Templeton Investment Counsel, LLC op 13 september 2022 2,93% van het totaal aantal stemrechten.
  • Templeton Investment Counsel, LLC is een 100% dochtermaatschappij van Templeton Worldwide Inc., een 100% dochteronderneming van Franklin Resources, Inc.
  • Templeton Investment Counsel, LLC maakt gebruik van de vrijstelling van de verplichting om haar deelnemingen samen te voegen uit hoofde van artikel 11, paragraaf 2 van de wet van 2 mei 2007 en artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008.
  • Als gevolg van een wijziging in de vermogensbeheerovereenkomst heeft Templeton Investment Counsel, LLC niet langer de stembevoegdheid over de aandelen van haar cliëntenrekening, en dit heeft geleid tot een vermindering van het stemrecht van Templeton Investment Counsel, LLC in Fagron. De cliënt is nu verantwoordelijk voor de uitoefening van de stemrechten op de aandelen.
  • De (engelstalige) kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC kan worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht: 
Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC