Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC

News | 2 min read

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 2 September 2022 – 18:00u CET

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Kabouter Management LLC.

Kennisgeving van Kabouter Management LLC

  • Op 1 september 2022 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Kabouter Management LLC op 26 augustus 2022 de laagste kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 26 augustus 2022 bezit Kabouter Management LLC in totaal 2.136.272 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 72.992.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Kabouter Management LLC op 26 augustus 2022 2,93% van het totaal aantal stemrechten.
  • Kabouter Management LLC, beheerder van fondsen en accounts, is een houder van stemrechtverlenende effecten in Fagron N.V. Kabouter Management LLC beheert deze stemrechtverlenende effecten rechtstreeks (dus niet via dochterondernemingen of gelieerde bedrijven). Zeggenschap over Kabouter Management LLC wordt uitgeoefend door de heren Peter Zaldivar en Marcel Houtzager.
  • Kabouter Management LLC is een fondsbeheerder die naar eigen inzicht stemrecht mag uitoefenen met betrekking tot de stemrechtverlenende effecten in Fagron N.V. die door zijn onderliggende fondsen en afzonderlijke accounts gehouden worden. In de voorliggende situatie geldt krachtens artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 een kennisgevingsplicht voor de fondsbeheerder (dat wil zeggen Kabouter Management LLC).
  • De (engelstalige) kennisgeving van Kabouter Management LLC kan worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com 

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC